SOVITTELU ja 3K SAVO

Innostavan kiinnostava kuva!

Eikö totta?

Tässä blogikirjoituksessa mennään mutkan kautta maaliin. Aiheena on sovittelutyö työyhteisössä. Sitä selvittää 3K Savon partneri Timo: videolla (7 min) ja tällä syventävällä tekstillä.

Videon teko oli mielenkiintoinen haaste. Tämä syystä, että siinä haluttiin turvata mahdollisimman aito nyt hetki. Rakenne oli seuraava: vedä pakasta satunnaisesti kortti, ja pakota näin asiantuntija kertomaan asiasta tai vastaamaan kortissa olevaan kysymykseen. Kamera kävi… Lähtökohtaisesti uusia otoksia ei otettaisi, eikä niitä otettu. Tallennukselle jäänyt `karheus` sai jäädä, kunhan puhuja pysyi asiassa. Lopputulos on tässä arvioitavissa, ja Restoratiivistä sovittelua tiedollisesti opittavissa. Var så god!

Videolla vedetyssä kortissa ei varsinaisesti ollut kysymystä. Jatkan tässä sellaisten ympärillä. Listaan muutaman kysymyksen, sellaisena kuin niitä ääneen tai kirjallisesti 3K Savon partnereilta kysytään. Pyrin siis niiden avulla kuvaamaan, mitä 3K Savon toteuttama sovittelu on, miten se toteutetaan ja millaisin vaikutuksin. Vastaan 3K:n tavalla: Kokonaisvaltaisesti – Kotoisasti – Koilliseen.

Restoratiivinen sovittelu työpaikalla?

RESTORATIIVINEN SOVITTELU työpaikalla on nykyaikainen yhteisöllinen konfliktin hallintamenetelmä. Siinä yrityksen ulkopuolinen, luotettava ammattilainen toimii puolueettomana konfliktilanteen avaajana. Toiminta on ratkaisukeskeistä ja tulevaisuussuuntaista, tavalla, jossa asianosaiset itse etsivät ja löytävät kunniallisen ulospääsyn syntyneestä konfliktista.

Kenelle? Millä lisäarvolla?

Palvelu on suunnattu niille eri kokoisille kehitys- ja kasvuhakuisille yrityksille, joiden sisäisessä ja ihmisten välisessä toiminnassa on ilmennyt tuottavan työn hidasteita (esim. henkilöristiriitoja, epätoivottavia liittoumia tai muita työrauhan esteitä).

Yritys varmistaa itselleen tehokkaan ja kunniallisen konfliktien ratkaisutavan ja samalla oppii kriisitilanteiden hallintaa etupainotteisesti. Restoratiiviivinen työskentely tuottaa lisääntyvää vuoropuhelua tiimeissä ja erilaisuuden yksilöllistä hyödyntämistä.

Tarkemmin palvelun vaikutuksista asiakkaan liiketoimintaan tai elämään?

Työyhteisön sisäisen toiminnan tervehtyminen. Tuottavuuden kasvu. Korvaushakemusten tarpeettomuus. Yrityksen maineen säilyminen. -Kaikki edellä kuvatut ovat Restoratiivisen sovittelutoiminnan (seurantatutkimusten) raportoituja tutkimuslöydöksiä. Viittaan väitöskirjaan: Timo Pehrman (2012) ja sen jälkeen virinneeseen aktiivisuuteen liiketoiminnan hyötyjen ja työhyvinvoinnin edistymisen seurannassa.

Restoratiivinen sovittelu on edellä mallinnettu tieteellisen tutkimustyön havaintojen pohjalta. Menetelmän osaajan ja osallistujien keskinäinen luottamus ja yhteistyö on todettu tuottavan kaivattua muutosprosessia yritystoiminnan sisäisessä toiminnassa. Tämän toteuma on tavoitelaatua.

Toiminnan taloudellinen hyöty määriteltävissä asiakkaan toimesta. Sillä huomatkaamme yritysten erilaisuus kokonsa, tehtävänsä ja tavoittensa suhteen…

Miten käytännössä – mistä vaiheista tai elementeistä se koostuu?

Palvelu 3K Savon toimesta toteutetaan joko a) yksilöiden kesken b) tiimin sisäisenä c) tiimien välisenä.

Restoratiivinen sovittelu noudattaa lähes aina seuraavaa sovellettavaa perusrunkoa: (1) Konfliktin kartoitus / työyhteisön informoiminen; 1-2 h (2) Yksilötapaamiset; 1 h/ henk, 5-7 henk/ pvä (3) Sovittelu eli yhteistapaaminen; tyypillisesti 4-7 h (4) Seurantajakso; viikkojen tai kuukausien ajanjaksolla 1-3 tapaamista; a´ 1-2 h

Seuranta ja tulosten arviointi?

Prosessiin liittyvät seurantatapaamiset ovat ajalliset ja sisällölliset tarkastuspisteet onnistumisen kantavuudesta. Lisäksi jos yrityksellä on jo käytössään työilmapiiriä kartoittavaa seurantaa omasta takaa, vaikutukset tullenevat ilmi henkilöiden omatoimisissa kirjauksissa.

Mitä maksaa?

Hintaa määrittää asetelma (yksilöt vai tiimi tai tiimit…) ja prosessin kesto, lisäksi se, että tarvitaanko 3K Savon partnerille työpari työyhteisöstä … mm. tällaiset määrittävät tuntihintaa kokonaisuudessa.

Lopuksi!

Esimies – älä näänny. Työntekijä – älä uuvu. Sillä konflikteja voidaan ratkoa! Tehdään se restoratiivisesti! Yhdessä!

 

Sovitteluterveisin

Partneri Timo

 

 

Voimataide – vireyttä aivoille

Presidentti Tarja Halonen totesi taannoin lehtihaastattelussa, että ”Piirtäminen toimii samalla tavalla kuin meditatiivinen pohdiskelu. Se putsaa aivoja”.

Tässä ajassa monen työikäisen aivot ylikuormittuvat arjessa.  Työnteko on pirstaleista ja yritämme tehdä useita asioita yhtä aikaa, mikä väsyttää aivoja. Työn sujumattomuus, häiriöt ja sählääminen lisäävät kuormituksen tunnetta ja pahentavat stressiä. Muisti saattaa pätkiä ja keskittyminen voi olla vaikeaa. Aivotutkija Minna Huotilaisen  mukaan palautuminen ei ole nykyisin yhtä hyvää kuin ennen. Työviikkoomme kuuluu vähemmän arkista liikkumista ja rentoutumista.

Taiteen tekeminen palauttaa

Mielekäs toiminta, jossa ihminen on itse aktiivinen ja keskittynyt tekemiseen, on hyvä tapa  palautua ja virkistää aivoja.

Jos haluat hetken hengähtää, rauhoittua ja rentoutua, voimataide on yksi varteenotettava vaihtoehto. Jo ensimmäisellä kerralla taidetyöskentelyyn osallistuneet kertovat uppoutumisen, rentoutumisen ja energisoitumisen kokemuksista. ”Taidetta tehdessä minusta tuntui, että kerrankin minulla on aikaa itselleni”, totesi nuori ruuhkavuosia elävä nainen taidetta tehdessä.  ”Pystyin uppoutumaan taiteen tekemiseen täysin – en kuullut enkä nähnyt mitään muuta”.

Taidemenetelmät antavat voimaa arkeen ja työhön, tuottavat iloa  ja innostavat. Taiteen tekeminen tasapainottaa: se piristää, kun on nuutunut, rohkaisee, kun voimavarat ehtyvät ja rauhoittaa, kun ympärillä on kiirettä ja murhetta.

Carl Honoren sanoin: ”taiteessa on kysymys tyyneyden luomisesta keskelle kaaosta. Se tyyneys on samanlaista kuin myrskyn silmässä..”.

Luova toiminta on ihmiselle luontaista

Ihminen on tehnyt taidetta jo vuosituhansia. Kaikella taiteella musiikista kirjallisuuteen, kuvista draamaan ja tanssiin on ollut ihmiskunnalle suuri merkitys. Luovuus kuuluu inhimillisiin perusvietteihin.

Taide ilmaisee erilaisia merkityksiä, näkemyksiä ja tunteita.  Se tarjoaa ajan ja paikan pysähtymiseen ja asioiden pohtimiseen. Taiteen tekeminen on kokemuksellista toimintakeskeistä tekemällä oivaltamista.

Työskentely voi olla syvän meditatiivista, yltiöpäistä paineiden purkamista tai vauhdikasta leikkisää kokeilua. Esimerkiksi kuvan tekeminen sinänsä tuottaa mielihyvää, onnistumisen iloa ja uutta toiveikkuutta ja voi olla hyvinkin voimaannuttava kokemus. Pienet tai suuret oivallukset voivat syntyä kuvan teossa tai sitä tai sen tekemistä myöhemmin tarkasteltaessa.

Taidelähtöisillä menetelmillä ei ole osaamisvaatimuksia. Ei tarvitse osata – riittää, että uskaltaa heittäytyä tekemään taidetta. Taiteen tekemisen prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. ”Tuntuu siltä, että tarvitsen tällä hetkellä väriä omaan elämääni. Siksi maalasin kirkkaita värejä tähän”, totesi eräs osanottaja musiikkimaalauksen jälkeen tehtyään maalauksen pelkillä väreillä ja maalattuaan intensiivisesti vähän pöytääkin.

Taidetyöskentelyssä voidaan tehdä näkyväksi alitajunnassamme olevia asioita. Joskus kuvat tavoittavat sen, mikä on sanojen ulottumattomissa.

Taiteen tutkitut vaikutukset

Tiesitkö sinä, että taidemenetelmin työskentely vahvistaa puolustuskykyä, alentaa veren painetta ja stressihormonitasoa, vähentää ahdistusta, lisää onnellisuuden tunnetta ja jopa elinikää? Kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. 

Taidelähtöinen työskentely vaikuttaa hyvinvoinnin lisääntymiseen ja positiivisen hyvinvoinnin kokemuksen syntymiseen.  Lisäksi taidetoiminta lisää luovaa ajattelua, yhteisöllisyyttä, erilaisuuden sietoa, kehittää kognitiivisia kykyjä, opettaa itsetuntemusta, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Levähdyspaikka mielelle

Professori Jaakko Hämeen-Anttila on todennut, että taiteen merkitys korostuu nyky-yhteiskunnassa: ”Taide tarjoaa levähdyspaikan mielelle.. ja ohjaa meitä suorituskulttuurin ulkopuolelle nauttimaan tunteista ja kokemuksista”. 

#voimataide #vireyttäaivoille #palautuminen #hyvätyöelämä #taiteenhyvinvointivaikutukset

Tarja Kyllönen

Työelämäkehittäjä, työyhteisövalmentaja

Luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä käyttävä työnohjaaja

Etelä-Savon työhyvinvointiverkoston vetäjä

tarja@3ksavo.fi

Näin motivoit alaisiasi

Johtaja Elosen motivaatiopula

Esimerkki oy:n johtaja Elonen haluaa yrityksensä menestyvän. Hän ajattelee, että menestyksen avain on hyvä ja motivoitunut henkilöstö. Hän palkkaa yritykseensä lupaavia tekijöitä ja toivoo, että he sitoutuvat yritykseen.

Johtaja Elosella on kuitenkin tunne, että työntekijät eivät anna parastaan yritykselle. He tuntuvat kilpailevan helpoimmista työtehtävistä ja välttelevän vastuullisimpia. Kahvihuoneessa keskustellaan harvoin työasioista, jutut liikkuvat vapaa-ajassa. Töihin tullaan myöhässä ja lähdetään ajoissa kotiin. Tuntuu, kuin työ ei oikeastaan kiinnostaisi ketään eikä työntekijöille tunnu olevan väliä, tehdäänkö työt hyvin vai keskinkertaisesti.

Johtaja Elonen ei tunne työntekijöitään kovin hyvin eikä keksi, kuinka saisi heidät motivoitumaan paremmin. Hän päätyy korottamaan palkkoja, ja hetken aikaa työntekijöillä on uutta virtaa, mutta se ei kestä pitkään. Pian työteho tuntuu taas laskevan ja henkilöstö vaikuttaa puurtavan yhtä innottomasti kuin ennenkin.

Johtaja Elonen päättää järjestää kilpailun motivoidakseen henkilöstöä. Hän lupaa superbonuksen kaikkein tuloksellisimmalle työntekijälle. Kaksi työntekijää, Hyvänen ja Paranen, innostuvatkin tavoittelemaan palkkiota tosissaan. Muut työntekijät keskittyvät kuitenkin veikkailemaan, kumpi näistä kahdesta voittaa. Työteho ei tunnu paranevan muiden kuin näiden kahden kilpailijan osalta. Kilpailun loputtua yritys juhlii näyttävästi kilvan voittanutta työntekijä Hyvästä. Johtaja Elosesta kuitenkin tuntuu, ettei henkilöstö innostu tosissaan tapauksen juhlimisesta.

Kilpailun voittanut Hyvänen tekee jonkin aikaa työtään suuremmalla innolla kuin aikaisemmin. Hän alkaa herkemmin sanoa mielipiteensä siihen, kuinka asioita tulisi tehdä. Hän alkaa myös tehdä omin päin päätöksiä. Johtaja Elonen ei tiedä, kuinka suhtautuisi tähän. Hän ei ole aiemmassa johtamisessaan tottunut siihen, että joku työntekijä ei aina noudata hänen ohjeitaan. Johtaja Elonen ei osaa oikein ottaa asiaa puheeksi Hyväsen kanssa, ja tilanne hämmentää häntä. Hyvänen on hänen paras työntekijänsä, joka vaikuttaa lisäksi innostuneelta työstään. Siksi johtaja Elonen päättää antaa ajan kulua ja jättää koko asian sikseen. Jonkin ajan kuluttua tipahtaa kuitenkin pommi: Hyvänen irtisanoutuu ja perustaa oman yrityksen.

Johtaja Elonen tuntee turhautumista, kun hänen yrityksensä kohottaa työntekijöiden motivaatiota tuntuvat valuvan hukkaan. Palkkoja ei voi nostaa loputtomasti, eikä niillä tunnu olevan toivottua vaikutusta. Superbonuksestakaan ei lopulta ollut pitkäaikaista hyötyä. Johtaja Elonen kaipaisi konkreettisia neuvoja, kuinka saisi henkilöstönsä sitoutumaan ja motivoitumaan työhön paremmin, niin että kaikki yrittäisivät aidosti parhaansa. Hän uskoo, että henkilöstössä olisi paljon käyttämätöntä lahjakkuutta, joka olisi mahdollista saada hyötykäyttöön, kun vain tietäisi, miten.

Lataa tästä Motivoinnin opas, jossa kerrotaan, mitä johtaja Elosen kannattaisi tehdä. Kerromme sinulle

  • kuinka luot turvallisen, kannustavan, sopivasti haastavan ja luovuuteen rohkaisevan työilmapiirin ja
  • kuinka teet työntekijöistäsi innostuneita, työyhteisöön sitoutuneita asiantuntijoita

PARTNERIT PAIKALLA 2019

Vuodenvaihde on lupausten aikaa. Tällöin monet meistä päättävät raivata elämänsä uuteen kurssiin. Yrityselämässä toimivat eivät tee tässä poikkeusta.

Uudelta vuodelta toivotaan parempaa kuin menneestä.

Mutta ei vain toivota, tehdään siitä sellainen – yhdessä! 

Loppiainen päättää laajennetun joulun ja loma-ajan. Mikä ihmeen loppiainen? Suomen kielen sanaa sävyttää loppuminen. Alkukielen Epifania kielii seuraavista: Itämaan tietäjät. Oivalluksen aika. Tähtihetki. Historian kirjat kertovat: Loppiainen saa liikettä aikaiseksi, Itämaan tietäjissä siellä lämpimässä ja lumettomassa maassa.

Onneksi liikettä tapahtuu myös täällä Pohjolan perukoilla, yksilönä ja yhdessä. Tätä juttua kirjoittaessani, kerrottiin mediassa, kuinka kaamos loppuu tänään Saariselällä. Valo vääjäämättä lisääntyy. Lisääntyykö samoin yrityspyristelyissänne 2019?

Vuoden 2018 lopulla Kaakon viestinnän lippulaivassa julkaistiin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ilmoitus.

Oheinen Länsi-Savon ”Palveluja tarjotaan” on paitsi kiinnostava myös – mikäli on asiaan tutustunut – kuluerältään kelvollinen. Olen kuvainnollisesti sanonutkin tästä nyt ELYssä lanseeratusta ”konsulttipartnerin kustannukset yrittäjälle postimerkin hinnalla”. Tutustu jos et usko, linkit jäljempänä.

Kyse on rahasta, yrittäjän ajasta ja (tällä kerralla) poikkeuksellisen yksinkertaisesta hakuprosessista (ilman lippuja ja lappuja!). ELY subventoi pk-yritystoimintaan merkittävällä tavalla tänä vuonna. Olethan hereillä! 

3K Savon kolme partneria on tässä toiminnassa mukana myös alkavana vuonna 2019. Se on hyvä muistaa.

Partnerit Timo – Tarja- Pekko

Mitä sitten ELYn kilpailutetut (3K Savon) konsultit tekevät? … Millä taksalla?

Analyysi

Tässä palvelussa saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Hinta asiakkaalle 220 € + alv/pvä. Analyysin kesto tarpeen mukaan 1 – 2 pvä. Lähemmin linkillä: https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/analyysi

KONSULTOINTI, JOHTAMINEN 

Tämä liiketoiminnan konsultointipalvelu(t) on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä – sekä myös edellytykset siihen ja jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus. Hinta asiakkaalle on 300 € + alv / päivä. Minimikesto on 2 päivää, maksimikesto 15 pv/3 vuotta. Tarkemmin linkillä: https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

Kokemuksesta (ja toteutusten palautteesta) voin todeta, että tässä konsultoinnissa ei tarvita kikkailla! Päästäksemme erinomasiin tuloksiin. Asiat etenevät ja hyvästä tulee vielä parempaa, kun perushommat hoidetaan jämäkästi.

Jotta edellä olevaan (Timon koulukaverin taltioimaan) liitoon päästään teemassa “Yritykselle siivet 2019” tsekkaa seuraavat tämän asian olennaiset yhteydet:

Ely: Tiina Väärä tiina.vaara@ely-keskus.fi mobiilissa 0400 221 840

3K Savon partnerit (kuvan järjestyksessä)

Timo timo@3ksavo.fi mobiilissa 0440 177 432 sekä ks. videolla https://youtu.be/oVVW7i4UVVg

Tarja tarja@3ksavo.fi mobiilissa 050 569 4777 sekä ks. videolla https://youtu.be/FLcca_AUyAw

Pekko pekko@3ksavo.fi mobiilissa 045 126 8255 sekä ks. videolla https://youtu.be/aYn3mhSqBkk

PALAUTTEEN INNOITTAMAA…

Sain juuri Googlelta yritysilmoituksen. Sen mukaan hienoa, kuviasi on nyt avattu 10 000 kertaa. Luin niin, että pääpaino sanassa avattu.

Tämän (lyhyen) blogitekstin sidesana on avattu. Sillä toisen (aiemmin keväällä) mukaan partneri Timo oli onniteltavien joukossa syystä, että videoitani (5) oli lataamalla avattu jo 3 330 kertaa.

Olen kirjoitellut ammatillisia blogimietteitä eri alustoille. Niistä olen saanut minun mittapuun mukaan sangen runsaasti aivan henkilökohtaista palautetta. Osa viesteistä on ollut erittäinkin henkilökohtaisia ja intiimejä. Palautteen antajan luvalla näitä asiakas- tai käyttäjäkirjoituksia on myös toisten luettavissa toistasataa viestiä (tällä hetkellä). Jotkut palautteista ovat liittyneet nimenomaisesti edellä mainitsemiin ammatillisiin videoihini.

Eräs henkilö minulle lähettämässään kysyi ja toivoi, että avaisin sitä, mitä 3K Savon partnerivideoklipissä sanon aivan lopuksi. Jos katsot ja kuuntelet, sanon …voitto rinnan mitalla riittää Kommentoija toivoi avattavan tuota linjausta. Tämän ja yhdeksän muuta videota löydät “kokonaisvaltaisesti – kotoisasti – koilliseen” -sivulinkillä www.3ksavo.fi/3ksavo

Ajattelen edelleenkin, että minulle voitto rinnan mitalla riittää – jopa joskus samassa suhteessa häviö on parasta, joskin kirpaisevaa. Voiko tappion kanssa elää? Ajattelen, että sopusoinnussa itsensä ja elämänsä kanssa oleva tyyppi ainakin voi. Annan Sinulle yhden elävän esimerkin suomalaisesta miehestä, pikaluistelija Poutalasta.

Minun silmissä Mika Poutala on esimerkillinen urheilija ja ihminen. Hienoa oli havaita se tapa, jolla hän käsitteli arvokisojen neljännen sijansa 500 metrin pikaluistelussa. Muistatko?

Liitän oheen videon miehestä. 10 minuuttia pettymyksestä (!)… Voisi kuitenkin tässä kohden todeta, että silloin kun elämä on tasapainossa, niukan tappion iskemä tikari on vain kumia!  Aivanko totta?

En availe enempää videossa esittämääni. Annan tämän toisen avata lisää. Olitpa urheilijatyyppi tai et. Me molemmat voimme oppia jotain lisää suositellusta Aki Hintsan Voittamisen anatomia kirjasta. Saatat olla sen jo lukenutkin.

Jätän ilmaan kysymyksen, riittääkö Sinulle voitto rinnan mitalla  – urheilussa, elämässä tai bisneksen äärellä? Ja syventävä tuumailu puolestaan virinnee, kun joudumme arvioimaan palkintojen ulkopuolelle jäämistä. Siihenkin on varauduttava samoilla elämän pelikentillä. Minkä puolesta Sinä seisot tai kaadut?

Kivisistä maisemista vihreille niityille ja vetteen ääreen…

Matkalla tervehtien ja mainitulle videolle peukuttaen! Taidanpa jakaa myös nuorisolle, meidän murkuille!

Partneri Timo

 

Johtajuus kuuluu kaikille

Nykypäivän liike-elämä kehittyy kasvavan globaalin kilpailun, innovaatioiden, valonnopean kommunikaation ja jatkuvasti uudistuvien tekniikoiden ansiosta. Samalla tehokkaiden ja taitavien johtajien kysyntä kasvaa koko ajan.

Jotta organisaatiosta kehittyisi vahva, tuottava ja innovatiivinen, sen täytyy pystyä kasvattamaan taitavia ja valtuuttavia johtajia organisaation kaikilla tasoilla. Itse asiassa tulevaisuuden organisaatiossa jokainen on johtaja ja tämä toteutuu vain, kun ihmiset oppivat johtamaan itseään ja olemaan luovia ja innovatiivisa sekä kykeneviä parhaimpiin yksilöllisiin suorituksiinsa. Niinpä kaikkien jäsenten johtamiskykyä on kehitettävä.

Tämä prosessi sisältää neljä perusperiaatetta:

Ensimmäinen periaate:
Johtajuus ei ole enää asema tai arvonimi vaan pikemminkin prosessi, jota jokaisen on harjoiteltava.

Toinen periaate:
Jotta johtamistaitojen kehityksestä olisi todellista hyötyä, sen täytyy olla kokonaisvaltaista. Johtamisen kehittäminen ei ole tapahtuma, projekti tai ohjelma, vaan jatkuva elämän mittainen prosessi.

Kolmas periaate:
Tehokas johtamisen kehittäminen tapahtuu sisältä ulospäin. Menestyvät johtajat hallitsevat ensin itsensä johtamisen taidot ja kehittävät sen jälkeen muiden johtamisessa tarvittavat ihmissuhdetaidot.

Neljäs periaate:
Johtamisen päämäärät on asetettava henkilökohtaisesti.

Lähde: LMI Tehokas henkilökohtainen johtaminen – valmennusohjelma

3K Savo on mukana ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelun uudessa kaudessa. Sopimus alkaa 19.3.2018.

Olemme mukana Analyysi ja Konsultointi; Johtaminen ja henkilöstö tuotteissa.

Hyvästä johtajasta parempi – 3K Savo

Pekko Häkli

3K Savo ja syysmatkoja

Juna kulkee Eedenistä itään… 3K Savon partnerit kumipyörillä kaikkiin ilmansuuntiin. Näin voi leikillisesti todeta, jos tietää, missä kaikkialla yrityksen asiantuntijat ovat syyskuussa liikkuneet.

Jos et tiedä, keistä kirjoitan, katso aluksi videoklipit still-kuvineen verkkosivulta – vaivaiset 10 kappaletta!

 

Kokonaisvaltaisesti – Kotoisasti – Koilliseen

Mitä nämä tarkoittavat syyskuun matkoilla?

Kun partnerit ovat palvelleet Mikkelissä ja sen ympäristössä toimivia, eri kokoisia yrityksiä, on siinä kuluvana kuukautena ollut kokonaisvaltainen ote. Se tarkoittaa, että kiinnitämme yhdessä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa nimenomaista huomiota yrittäjän hyvinvointiin. Kuten hyvin tiedämme, riittävä ja vakaa kokonaishyvinvointi on keskeinen kivijalka silloin, kun olemme rakentamassa hallittua muutosprosessia. Myös henkilöstön tulee voida tuntea, että heidänkin hyvinvoinnista huolehditaan – tavalla tai toisella. 

Tämän sanoman kanssa 3K Savon partnerit ovat syyskuussa olleet hedelmällisessä dialogissa mainitun Mikkelin lisäksi ainakin Juvalla, Joensuussa, Jokioisissa ja Savonlinnassa.

Kokonaisvaltainen `työnäky` liittyy keskeisesti koilliseen! ”Suuntana koillinen” -lipun alla ovat partneriasiantuntijat syysmatkoillaan kyselleet, yhdessä toimeksiantajiensa kanssa, miten nämä lisäisivät tuottavuutta, turvallisuutta ja myyntiään. Näitä `tulos-koillinen` -asioita on puolestaan konkretisoitu myös isommissa kylissä, kuten Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Samassa hengessä kilometrejä on taitettu lähimatkoilla Pieksämäelle, Hirvensalmelle ja Pertunmaalle. Sattuvasti sanotaan, että ”Tulevaisuutta tehdään tänään!” 

MESSUJEN KUUKAUSI

Syyskuu on Suomessa perinteisesti erilaisten (työ)hyvinvointimessujen aikaa. Messuja pidetään eri puolilla maatamme. Niille on navigoitu 3K Savostakin; toiset osallistujina, eräät näytteilleasettajina ja esiintyjinä. Tämän blogitekstin kirjoittaja kahdessa viimeksi mainitussa roolissa.

Jos ja kun yritystoimeksiannoissa (eteenkin käynnissä olevissa) varjellaan yritysluottamusta, referoimalla asioita julkisuuteen niukasti tai ei lainkaan, on messukokemusten kohdalla asetelma toisenlainen. Kuviakin voi jakaa. Oheisessa kuvassa Raija, Timo ja Pekko terassipöytänsä äärellä Mikkelin Greenerissä. Viimeksi mainittu henkilö oli varustautunut kivillä ja ämpärillä myöhemmin pitämäänsä tietoiskuun sisätiloissa. 

Näissä kuvissa puolestaan valmistaudutaan perjantaiaamun avajaisiin Savonlinnassa.

VOIMAVARAT TYÖSSÄ

 Mitä ja millaiset suhteessa työn tämän hetkisiin vaatimuksiin?

Voimavarat työssä oli 3K Savon partnereita yhdistävä otsikkoteema, kun nämä pitivät eri kokoonpanoilla teema-alustuksia syyskuun messuilla.

Tässä kuvassa asiaa avaavat Tarja diallaan ja Timo ämpärillä ja lapiollaan Savonlinnassa.

Esiinnyimme siis sekä Mikkelin Tyhymarkkinoilla että Savonlinnan Hyvinvointimessut & työhyvinvointitapahtumassa. Mikkelissä paketti oli tiivis aamupäiväinen, jossa osallistujia 50-60. Jälkimmäiset pidettiin Tanhuvaaran urheiluopistolla kaksipäiväisenä, jonne kokoontui yli 150 näytteilleasettajaa, toimintansa esittelijää, asiantuntijaa tai muuta hyvinvoinnin osaajaa. Tosin me mikkeliläiset olimme läsnä (näytteilleasettajana ja esiintyjinä) ainoastaan ensimmäisen päivän aikana. Aikaekonomisista syistä.

Väkeä riitti Tanhuvaarassa – runsaasti. Messujärjestäjiltä saamani tiedon mukaan salin nurkkaukseen rakennetussa mikkeliläisten ”ständillä” ns. Tyhy-kahvilassa kävi perjantaikahvilla(kin) yli 120 henkilöä. Arvatenkin tämä sisälsi monenlaisia esittelijän ja osallistujan keskinäisiä kohtaamisia! Lisäksi yllättävän moni, juurikin tässä pisteessä piipahtaneista, tahtoi jättää toiminnallisen, työhyvinvoinnin teemaan liittyvän ”hyvän jäljen”.

”Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi”. Ryhtymättä enempään runolliseksi, tällä Sananlaskujen 27:19 ajatuksella tulkitsen kokemaani hyvää yhteistyötä molemmilla messuilla. Kiitos! –  kaikille – joiden kanssa saimme yhdessä pysähtyä työhyvinvoinnin äärellä Etelä-Savossa. Kotoisasti! Lue lähemmin Tyhy-verkoston asioista Etelä-Savossa.

Kuukausi on kääntymässä lokakuuksi. Partnerit jatkavat syysmatkojaan, välittömästi ainakin Kuopioon ja Joensuuhun sekä Hämeeseen. Lisäksi siementä kylvetään itämään tässä lähistöllä, sukkelamman ajomatkan päässä.

Lokakuussa on luvassa Tyhy-tuuppari- ja 3K Savo Klinikkatoimintaa. Molemmat toteutetaan avoimen haku- ja ilmoittautumismenettelyn periaatteella. Tätäkin lokakuun liikehdintää suunnitellaan Mikkelissä tavalla, josta yrityksen verkkosivuilla kirjoitetaan: kotoisasti paremman johtajuuden, yhteishengen ja osaamisen puolesta kohti koillista. Tavataan siellä!

Timo Juutinen, partneri

 

Vaikuta mitä teet seuraavaksi

Eräässä metallialan yrityksessä tapahtui keväällä konerikko kesken kiireellisen ajanjakson. Uusi osa piti tilata Saksasta, joten oli selvää, ettei kaikkia tilauksia saatu tehtyä asiakkaiden toivomassa aikataulussa.

Miten toimitusjohtaja tähän reagoi?

Hän otti työntekijät palaveriin ja aloitti keskustelun:
”Tapahtuneeseen emme voi enää vaikuttaa, mutta siihen voimme mitä teemme seuraavaksi.”

Tällä hetkellä yrityksen tilauskanta on kasvanut samoilta asiakkailta eli tapahtuman aiheuttamat haasteet on voitettu ja luottamus on säilynyt. Ihailen tämän nuoren johtajan asennetta ja tahtoa kehittyä.

Positiivinen odotus on yksi johtajuuden tunnuspiirteistä. Kun uskot asioihin positiivisesti, vedät puoleesi positiivisia ajatuksia ja positiivisia tilanteita.

Näin saat aikaan myös positiivisia tuloksia.

Pekko Häkli

Kuka(pa) ei haluaisi tienata miljardeja?

Ja niin kuin kaikki merkittävät saavutukset, tämänkin aikaan saaminen edellyttää työtä ja asiaan satsaamista etukäteen. Tulokset tulevat sitten tekemisen seurauksena aikanaan.

Asiasta on tehty useita kunnollisia tutkimuksia, mm. Työterveyslaitos ym. Tulokset ovat vaihdelleet paljon, mutta saavutettavissa oleva summa vuodessa on jotain 6 miljardin euron ja yli 20 miljardin euron välillä vuodessa. Tämä on summa joka Suomessa menetetään sen takia, että ihmisillä ei ole kivaa töissä, eli työhyvinvoinnin puutteiden takia. Osa menetyksistä kertyy ennenaikaisien eläköitymisten ja sairauslomien kautta, mutta merkittävä osa myös siitä, että ihmisillä ei ole sellaisia olosuhteita työssään, että he pystyisivät parhaaseensa tai siihen mihin heidän kyvykkyytensä antaisi mahdollisuuden.

Ja mikä voisi olla esimiehille (ja omistajille) tärkeämpää tehtävää kuin hoitaa omalle väelleen sellaiset olosuhteet, että he pystyvät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti uupumatta silti työtaakan alle? Uupuminen usein johtuu siitä, että ihmisillä ei ole mahdollisuuksia tehdä työtään kunnolla.

Vaikka saavutettavasta summasta saataisiin vain osa aikaiseksi, silti se olisi useita miljardeja vuodessa. Silloin ei tarvittaisi mitään kilpailukykysopimuksia (KIKY) eikä työajan pidennyksiä.

Mistä kelvollinen työhyvinvointi sitten koostuu? Se muodostuu yhdistelmästä mielenkiintoisia ja sopivan haastavia töitä, mahdollisuudesta tehdä ne hyvin ja vastapainoksi rentouttavasta vapaa-ajasta.

Työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden kehittämisessä ei ole mitään kummallista. Siihen on olemassa useita työkaluja ja tekniikoita, jotka todistetusti toimivat hyvin.

Työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittäminen on eräs 3K Savo Oy:n toiminnan keskeisiä alueita. Meillä on monenlaista osaamista ja resursseja tällaiseen kehittämiseen.

Happy Note Oy on 3K Savo Oy:n osakas ja myös Happy Note tekee paljon työtä tällä alueella.

Jos suuret saavutukset kiinnostavat, ota yhteyttä.

Nestori odottaa kollegaansa Nestoria sovittuun tapaamiseen. Tarkoitus on keskustella työn ja vapaa-ajan yhdistelmistä. Toisen työnä on organisaatioiden kehittäminen ja toisen työnä muikkujen jahtaaminen.

Hanski Helama

3K Savo

3K partneri

3K Savo

Osaamiskeskittymä partnerin silmälasein

 

Tässä tekstissä tuuletan tunteita laiturin nokassa tämän lumoavan ympäristön ympäröimänä.

Liian paljon hyvvee on ihanoo….

Jari Someron sanoin jatko kuuluu… ”sen Sinä voit saavuttaa”. Ei-savolaissyntyisenä kuitenkin jatkan tutummalla aksentilla.

Tämä blogipäivitys on siis syntynyt lomatunnelmissa, mutta tarkoitettu luettavaksi vuodenajasta riippumatta. Artikkelissa on subjektiivinen ote, olematta ainoastaan päiväkirjamerkintöihin perustuvaa. Tarkoitan, että kirjoittaessani ajattelen otsikon asiaa myös lukijan kannalta, astetta analyyttisemmin.

 

 3K Savon ensimmäinen ratakierros

3K Savo on juuri hiljattain muodostettu, vähintäänkin 10 erilaisen konsultin muodostama osaamiskeskittymä. Erilaisiin yrityselämän ja yhteisöjen sisällä ilmenneisiin tarpeisiin on nyt Etelä-Savossa kerätty tämä kokeneiden tekijöiden partnerijoukko. Heidän primäärit työhistoriat ja aikaisemmat toimintasektorit ovat miellyttävän moninaiset. On mistä valita. Kattaus kannattaa katsahtaa.

 

K3Savo_partnerit

Kuten lukijana varmaankin tiedät, konsulttitoiminnan sisältö vaihtelee paljon sen mukaan, millä alalla toimitaan. Yleisesti konsultaatiolla tarkoitetaan jonkun tiedon, taidon, osaamisen tai arvion tilaamista asiakkaan tai asiakasorganisaation toiminnan ja tuloksen parantamiseksi.

 

3K Savo ilmaisee tämän viimeksi mainitun – toiminnan ja tuloksen parantamisen – kuvainnollisella konsulttityön päämäärällä, ”koilliseen”. Sellainen toteutetaan yhtiön mukaan toimeksiantokohteissa ”kokonaisvaltaisesti” ja ”kotoisasti”.  Videoklipissään Sakari Brusila mainitsee myös tuottavuustakuun. Uuden yrityksen verkkosivuilla selviää, mitä nämä kolme k-alkuista sanaa sisältävät.

Olen ollut 3K Savon -prosessissa mukana sen ´pukukoppivaihesta´. Tunnen porukan Miktech Consultingin pooliajasta. Tuolloin sisukkaana aktiivivetäjänä toimi tj. Vesa Sorasahi. Kymmenkunta valikoitunutta konsulttia on viime vuodet kokoontunut säännöllisesti keskustelemaan siitä, mitä yrityselämän eri toimialojen rintamalla kulloinkin on meneillään. Vuoropuhelujen tärkeä ja toistuva focus on kiertynyt kysymykseen,

miten tulisi auttaa eri elinkaarensa vaiheissa olevia yrityksiä ja yhteisöjä organisaation ulkopuolisen tiedon ja taidon avulla?

 

Tarkkakorvaisena tiedän todeta, että käytyjä keskusteluja on aina läpäissyt monenlaisen inhimillisen osaamispotentiaalin kunnioitus; päämääränä kuitenkin on  kaiken aikaa ollut monialaisen konsulttitalon perustaminen Etelä-Savoon. Olen osallistunut tähän dialogiin aktiivin indikatiivin preesensillä. Sinnikkäästi. Miksiköhän?

Varsinkin nämä kaksi asiaa ovat muodostuneet kirjoittajalle tärkeiksi.

Ensinnäkin. Erityisen ilahtunut olen ollut siitä, että eteneminen kohti maalia – 3K Savon perustamista –  on edennyt juurikin kokonaisvaltaisen fundeerauksen ja kotoisan dialogin avulla. Ajattelen, että silloin muodostuneella, moni-ilmeisellä osaamiskeskittymällä on myös sisäiset edellytykset kohdata yrityselämän yleisiä ja erityisiä haasteita sekä välttää vauhtisokeuden usein mukanaan tuomaa toiminnallista poukkoilua.

 

Henkilökohtaisessa konsulttityössäni Savossa ja Suomessa olen tähän mennessä nähnyt liian monta hyvää alkua, tähdenlentoa tai rakettia – yritystä, joiden yrityselämän tyrehtymistä edelsivät toimintahurmio ja/tai nopean menestyksen tuomat hallitsemattomat ihmissuhdesotkut.

Ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet ovat aina businesselämässä mielenkiintoisia ja samalla haasteellisia. Juuri tästä syystä ihmissuhteiden vaalimiseen pitäisi osata myös varautua, viisaasti ja vastuullisesti. Senhän sanoo jo sydän ja järki – jonka puolestaan elämänkokemus alleviivaa.

 

Nyt käsittelyssä olevan uuden yrityksen kohdalla ihmissuhteiden arvoperusta on poikkeuksellisen hyvin huomioitu; näin sanon ihmissuhdeammattilaisen arvioina.

 

Toiseksi. Huomionarvoista (kirjoittajan kannalta) on myös se, millaista ammatillista kompetenssia ja toisaalta sukupuolijakauman imagoa osakeyhtiön keskeiset vaikuttajapaikat ilmentävät.  Toimitusjohtajana toimii yksimielisen valinnan perustalta Pekko Häklin ja hallituksen puikkoa puolestaan heiluttaa partneri Raija Kallioinen. Näillä valinnoillaan uusi yritys piirtyy minun mieleeni ajassa olevana ja kokonaisvaltaisen sukupuolisena. Hyvä!

 

Ajassa – Sanassa – Kasassa

Arvostan suuresti yhteisöä, joka voisi uskottavasti sanoa itsestään: elämme ajassa, pysymme sanassa ja kasassa.

Jatkuvuus on konsultointityössä mielestäni erinomainen edellytys pysyvämpien, joko yksilötason tai yhteisöllisten uudistusten aikaansaamiseksi. Verkkosivuillaan 3K Savo esittää suosivansa kestävän kehityksen partneriyhteistyötä:

3K Savon toimintastrategia on pitkäjänteisten kumppanuuksien rakentaminen asiakkaiden kanssa. Tiedämme, että kannettu vesi ei kaivossa pysy.

Luen ja tulkitsen tätä yrityksen ensimmäisessä blogitekstissä kirjoitettua niin, että nyt markkinoille tullut osaamiskeskittymä kykenee tarjoamaan myös ns. ”pintaa syvemmälle luotaavaa” konsulttiapua.

Seuraava lainaus yrityksen värikkäiltä verkkosivuilta mielestäni tukee tätä odotusarvoani.

Menestyvä yritys – toimialasta ja toimintaympäristöstä riippumatta – tunnistetaan avainhenkilöiden henkilökohtaisista sparrauksista. 3K Savo tarjoaa käyttöönne vaativan erityistason sparraajat. Henkilö-, tiimi- tai yksikkökohtaiset valmennukset teemme kotoisan kokonaisvaltaisesti. Huomaatte, kuinka oikea-aikaisilla ja kohdennetuilla metodeilla piilossa olevaa tuottavuusreserviänne saadaan yrityksen käyttöön.

 

Arvonantoa – Mieltä – Merkitystä

Kun kysyt, miten uusi konsulttiyhtiö voisi hyödyttää juuri Sinun tilanteessasi, vastaan otsikon monimerkityksellisellä ilmauksella. Näin siksi, että vasta 3K Savon tutkaparin paikalle kutsuessanne asiat alkavat konkretisoitua kokonaisvaltaisesti ja kotoisasti kohti koillista.

Nähtäväksemme jää, millaisena nämä hyödyt paikallistuvat kulloisenkin tilaajan todellisuudessa. Tiedän kuitenkin kertoa, että vain asettautumalla yhteistyöhön 3K Savon partnereiden kanssa, löydät heistä jokaisesta sen omimman timantin käyttöösi.

 

Tulevaisuus?

Ei tarvitse olla erityinen selvännäkijä, kun rohkenen esittää konsulttijäsenten nuppiluvun lisääntyvän jatkossa, kunhan tämä partneriporukka pääsee toiminnalliseen vauhtiin. Notkeita juniorijäseniä tulee täydentämään senioriosastoa; varsinkin kun nämä kuulevat 3k savolaisten erinomaisesta menestymisestä viimeisessä, kesän korvalla järjestetyssä valtakunnallisessa kilpailutuksessa.

 

3K Savon toimeksiantoyrityksille ja -yhteisöille on näin jatkossa tarjolla entistäkin monipuolisempi partneriverkosto ja laadukas asiantuntijapalvelujen repertuaari. Hyvästä tehdään yhdessä parempaa! Se on meidän kaikkien yhteinen etu. Sillä eikö se niin ole, että

kun aivot ja sydän ovat linjassa jonkin asian saavuttamiseksi, ihmistä on silloin aika vaikea pysäyttää.

 

Voit jo nyt tutustua mukana oleviin partnereihin. Teimme porukalla, Groteskin toteuttamana 10 videon otoksen siitä keitä olemme Sinulle!

 

Järvilaiturilta Sinua tällaisin tuntemuksin tervehtien,

partneri Timo Juutinen 3K Savosta.