toukokuu, 2021

03touko12:0015:00VOIMAKEHÄ® LISENSSIVALMENNUS VERKKOVALMENNUKSENA12:00 - 15:00 Event Type :Valmennus

Näytä enemmän

Tapahtuman tiedot

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. VOIMAKEHÄ® -työkalua ja -teoriaa voi hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti

  • itsetuntemukseen ja itsensä kehittämisen sekä hyvinvoinnin tukemiseen

  • työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen

  • työnohjaukseen ja valmentamiseen

  • ammatinvalinnan ja uraohjauksen työvälineeksi sekä

  • johtamiseen ja esimiestyöhön

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennuksessa perehdytään syvällisesti

  • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen

  • teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla

  • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan

  • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä

  • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta

Toteutus

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus sisältää 2 verkko-opetuspäivää (laskennallinen laajuus 5 op) puolen päivän moduleina. Toteutan VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennuksia sekä avoimina valmennuksina että tilauksesta.

Seuraava avoin valmennus toteutetaan toukokuussa: 3.5., 10.5., 14.5 ja 17.5.2021. Koulutukset kestävät 3h kerrallaan (klo 12-15).

VOIMAKEHÄ® -käyttölisenssi

Valmennuksen suorittanut saa oikeuden hankkia VOIMAKEHÄ®- käyttölisenssin. Lisensseihin voi tutustua osoitteessa www.voimakeha.info  > lisenssit. Lisenssinhaltija voi käyttää ja soveltaa VOIMAKEHÄ®-työkalua ja mallia sekä hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssimateriaaleja omassa työssään.

Etävalmennuksen hinta

490 € + alv. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus hakea VOIMAKEHÄ®- valmentajan lisenssiä.

Kouluttaja

DI, eMBA, Tarja Kyllönen

Työyhteisövalmentaja ja HR konsultti

VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja -mentori

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu

tarja@3ksavo.fi, p. 050 569 4777

Aika

03.touko - 03.touko

3K Savo

X