Johtajuus kuuluu kaikille

Nykypäivän liike-elämä kehittyy kasvavan globaalin kilpailun, innovaatioiden, valonnopean kommunikaation ja jatkuvasti uudistuvien tekniikoiden ansiosta. Samalla tehokkaiden ja taitavien johtajien kysyntä kasvaa koko ajan.

Jotta organisaatiosta kehittyisi vahva, tuottava ja innovatiivinen, sen täytyy pystyä kasvattamaan taitavia ja valtuuttavia johtajia organisaation kaikilla tasoilla. Itse asiassa tulevaisuuden organisaatiossa jokainen on johtaja ja tämä toteutuu vain, kun ihmiset oppivat johtamaan itseään ja olemaan luovia ja innovatiivisa sekä kykeneviä parhaimpiin yksilöllisiin suorituksiinsa. Niinpä kaikkien jäsenten johtamiskykyä on kehitettävä.

Tämä prosessi sisältää neljä perusperiaatetta:

Ensimmäinen periaate:
Johtajuus ei ole enää asema tai arvonimi vaan pikemminkin prosessi, jota jokaisen on harjoiteltava.

Toinen periaate:
Jotta johtamistaitojen kehityksestä olisi todellista hyötyä, sen täytyy olla kokonaisvaltaista. Johtamisen kehittäminen ei ole tapahtuma, projekti tai ohjelma, vaan jatkuva elämän mittainen prosessi.

Kolmas periaate:
Tehokas johtamisen kehittäminen tapahtuu sisältä ulospäin. Menestyvät johtajat hallitsevat ensin itsensä johtamisen taidot ja kehittävät sen jälkeen muiden johtamisessa tarvittavat ihmissuhdetaidot.

Neljäs periaate:
Johtamisen päämäärät on asetettava henkilökohtaisesti.

Lähde: LMI Tehokas henkilökohtainen johtaminen – valmennusohjelma

3K Savo on mukana ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelun uudessa kaudessa. Sopimus alkaa 19.3.2018.

Olemme mukana Analyysi ja Konsultointi; Johtaminen ja henkilöstö tuotteissa.

Hyvästä johtajasta parempi – 3K Savo

Pekko Häkli