Tyhytuupparivalmennus alkaa lokakuussa

 

Etelä-Savon työelämäverkosto tarjoaa Etelä-Savon ELY-keskuksen tuella (ESR-hanke Työstä tuottavuutta ja hyvinvointia – Etelä-Savo) oman työpaikan työhyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille henkilöille mahdollisuuden osallistua tyhytuupparivalmennus-pilottiin loka-joulukuussa 2017.

kaikille oman työpaikan työhyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille henkilöille mahdollisuuden osallistua tyhytuupparivalmennukseen loka-joulukuussa 2017.

Tyhytuupparivalmennuksen valmentajina toimivat 3K Savon Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen.

Tyhytuupparivalmennuksen tavoitteena on valmentaa yrityksiin työhyvinvointiagentteja = tyhytuuppareita, jotka tukevat omaa työyhteisöään käytännön työhyvinvointityössä ja levittävät työelämän laatutietoisuutta omiin organisaatioihinsa. Tyhytuupparivalmennuksella työhyvinvointiagentit perehdytetään työhyvinvoinnin perusteemoihin ja he saavat käytännön työkaluja, joilla työhyvinvointityötä voidaan edistää omissa organisaatioissa.

 

VALMENNUKSEN TEEMAT, SPARRAUSKLINIKAT JA VÄLITYÖT

Tyhytuupparivalmennuksen kantava teema on muutoksessa selviäminen/muutoksessa elämisen taidot. Tyhytuupparit saavat valmiuksia tukea omaa työyhteisöään muutoksessa (esim. sote- ja maakuntauudistusten mukanaan tuomat muutokset ja muut työelämän muutokset). Kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli (Marja-Liisa Manka), voimavaralähtöinen työhyvinvointiajattelu sekä työelämän laatu ja tuottavuus ovat muita kantavia teemoja/näkökulmia tyhytuupparivalmennuksessa. Lopullinen sisältö rakentuu tyhytuuppareiden omien organisaatioiden ajankohtaisten tarpeiden pohjalta.

Sparrausklinikoissa tapahtuva vertaisoppiminen ja teemapajoissa syntyvä tyhytuuppariverkoston muodostuminen tuovat myös jatkuvuutta ja lisäarvoa tyhytuuppareille. Lisäksi tyhytuupparit saavat vahvistusta omille voimavaroilleen.

Välitöinä tyhytuupparit tekevät ketteriä kokeiluja työhyvinvoinnin edistämiseksi omissa työyhteisöissään soveltaen oppimiaan taitoja ja työkaluja. Välityö voi koskea esim. tyhyverkoston ideariihissä esille tulleita aiheita kuten TTT (Työterveys, työturvallisuus, työhyvinvointi) -kampanjan järjestäminen, työilmapiiriagenttina toimiminen, työntekijöiden toistensa innostaminen mukaan työelämän laadun kehittämiseen, työkavereista välittäminen, keskustelufoorumeiden luominen työyhteisöihin, taukojumppien aktivointi, tietoisen läsnäolon lyhyet harjoitukset, TTT-tietoiskut tai tyhypajojen pitäminen. Lisäksi omiin organisaatioihin voidaan jakaa/soveltaa muilta opittuja hyviä käytäntöjä.

 

ALUSTAVA AIKATAULU

Alustava aikataulu on seuraava:

• 5.10. aamu- ja iltapäiväryhmät ideapaja ja valmennusprosessin kick-off
• 31.10 Esimiesiltamat (tyhyverkosto toteuttaa teemasta vuorovaikutusosaaminen)
• Sparrausklinikat 2h (ajankohdat sovitaan pienryhmien kanssa)
• 23.11 aamu- ja iltapäiväryhmät teemapaja
• Sparrausklinikat 2h (ajankohdat sovitaan pienryhmien kanssa)
• 30.11.2016 optio osallistua Innostuksen iltapäivä tilaisuuteen Savonlinnassa
• 12.12.2018 aamu- ja iltapäiväryhmät teemapaja
• Sparrausklinikat 2h (ajankohdat sovitaan pienryhmien kanssa)

 

ILMOITTAUTUMISET

Ilmoittautumisaika on 22.9.2017 saakka. Ilmoittaudu sähköpostilla minna.lehesvuori@ely-keskus.fi