WORKATHLON – UUSIA IDEOITA LIIKETOIMINTAAN

Fasilitoimme ja toimimme sparrareina Etelä-Savon Workathlonissa marraskuun lopussa. Workathlon on prosessi, missä yritykset saavat sparrausta haluamaansa työelämän haasteeseen tai unelmaan. Workathlon -prosessiimme kuuluu osallistuvien yritysten teemoihin tutustuminen etukäteen digitaalisella Howspace-alustalla, Workathlon-päivän toteutus sekä yritysten kehityspolkujen jälkisparraukset. Tällä kertaa Workathlon -päivä toteutettiin lähitilaisuutena ja prosessin kesto oli n. 1,5 viikkoa.

No alt text provided for this image

Workathlon on oiva työkalu yrityksen kehittämiseen. Lyhyessä ajassa käsitellään teemoja monipuolisesti ja samalla osallistuvat yritykset saavat ideoita toistensa haasteiden sparrauksesta. Kahden fasilitaattorin toteutuksessa ohjelma etenee tehokkaasti, kun keskustelut ja dokumentoinnit tapahtuvat lähes reaaliaikaisesti. Näin saadaan aikaiseksi toteutus, jossa vaiheet rakentuvat toistensa päälle jatkumona ja jalostettuna. Aktiivisten keskustelujen ja sparrailujen lopputuloksina syntyvät visualisoidut, kiteytetyt ja helposti muistiin palautettavat yritysten kehityspolut.

Etelä-Savon Workathlonissa nousi esiin työnantajabrändin merkitys ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa potentiaalisiin tuleviin työntekijöihin, erityisesti nuoriin. Työntekijäpulaa alkaa olla ja tilanne tulee entistä haastavammaksi tulevina vuosina. Työnantajabrändillä ja hyvällä työntekijäkokemuksella lisätään yritysten veto- ja pitovoimaa. Lisäksi keskusteluissa nousi esiin tarve laajemmalle toimialakohtaiselle vaikuttamiselle, jolloin saataisiin osin vanhentuneetkin käsitykset toimialan työtehtävistä päivitettyä nykyaikaan. Tätä kehittämistyötä yksittäiset työvoimaa hakevat yritykset voisivat hyödyntää omassa työnantajabrändityössään.

Saadun palautteen perusteella onnistuimme luomaan leppoisan ja luottamuksellisen ilmapiirin käsitellä yrityksen kehittämistä vaativia asioita. Sekä sparrattavat yritykset että sparrarit kokivat tilaisuuden mainioksi, antoisaksi ja oivalluksia herättäväksi. Keskustelu oli avointa, mutkatonta, myönteistä ja rakentavaa. Workathloniin osallistuneet yritykset kommentoivat mm. näin: ”Tämä on kyllä joka kerta yhtä antoisa tilaisuus. Vertaispohdinnoista heräsi ajatuksia omaankin firmaan.”

Howspace-työskentely antoi Workathlon-työskentelyyn paljon lisäarvoa. Kiireisille yrittäjille ja sparrareille digitaalinen työskentely mahdollisti valmistautumisen yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Hyvä valmistelu antoi varsinaiseen yhteiseen työpajaan hyvän startin, kun teemat olivat selkeät ja myös aiemman Workathlonin tuotokset oli tuotu muistin tueksi. Vaikka työpajassa keskustelu oli monipuolista, arvokkaita ovat myös kysymykset, ideat ja ajatukset, jotka tulevat mieleen vasta työpajan jälkeen. Tähän tilanteeseen jälleen Howspace-työtila tarjosi ratkaisun.

Workathlon voidaan toteuttaa myös täysin digitaalisena versiona, jolloin pitkät etäisyydetkään eivät estä alueen yrityksiä osallistumasta Workathloniin. Kun koko prosessi suunnitellaan digitaaliseksi, kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisiin kohtaamisiin (videoyhteys) ja monimuotoisiin, vaihteleviin ja tarkoituksen mukaisiin tehtäviin. Yhteyden ja energian kannalta keskeistä on ammattimainen fasilitointi koko Workathlon-prosessin aikana.

Missä halutaan kokeilla Workathlonin antamia mahdollisuuksia seuraavaksi?

Jos Workathlon -konsepti kiinnostaa, ota yhteyttä. Autamme mielellämme!

Jos kiinnostuit tuosta Howspace digitaalisesta dialogialustasta ja haluat siitä lisätietoa, voit tutustua työkaluun helposti tästä https://howspace.referralrock.com/l/1RIITTAHYPP34/

3K Savo Oy: Tarja Kyllönen & Riitta Hyppänen

 

https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

https://www.linkedin.com/in/riittahyppanen/

#workathlon #työelämä #sparraus #fasilitointi #ely #työ2030 #howspace#TTL #3KSavo